Skip to main content

Masterclass training Numerologie: Wie ben ik (geworden)?

Via Zoom live online

Woensdagochtend of avond 9.30-12.30 of 19.00-22.00uur: 11okt., 1 & 22nov. , 13dec. 2023

Geef in de opgave aan of je een voorkeur voor de ochtend of avond hebt.

Leer in 4 lessen en diverse video’s en werkboeken/bijlages in de besloten groep alles over Numerologie en wie jij bent en wat je hier komt doen! Alles over jouw kwaliteiten, je rode draad, jouw beroepskeuze, valkuilen en hoogtepunten en nog zoveel meer! Maar één ding is na deze training helder, wat jouw missie is en wat je nu kan gaan doen! Je richting is helder, je kompas is gezet en hop gaan!  

WAT IS NUMEROLOGIE?

Numerologie is de kennis der getallen, ook wel getallenleer. De Griek Pythagoras, leerde dat getallen veel meer zijn dan dat, ze zijn de bouwstenen van deze wereld. Volgens hem heeft alles een trillings- (energie)getal. Pythagoras stichtte samen met de kabbalisten een geheime broederschap, van waaruit zijn numerologische leer zich verder verspreidde. Numerologie gaat er van uit dat uit de geboortegegevens en de naam een reeks getallen kan worden afgeleid, waarmee men veel over het karakter en levenslot van die persoon te weten kan komen.

Als je een geboortenaam omzet naar een getallen reeks dan geeft dit het levenslot weer. We gaan veel getallen berekenen zoals: het geboortegetal, het zielsgetal en het persoonlijk jaar getal, uitdagingen, karma, bergtoppen, relaties, beroepskeuzes en nog veel meer!

We vragen ons af, is het toeval dat wij op een bepaalde dag zijn geboren? Is onze naam toeval? Of is hij ons  komen toevallen? Moeten wij niet een aantal belangrijke lessen leren in ons leven of bepaalde opdrachten uitvoeren?

De numerologie kan ons in staat stellen objectief en onbevooroordeeld een blik te werpen op onszelf en kan aangeboren talenten en mogelijkheden ontdekken. Want elk getal heeft een eigen trillingswaarde en daarmee ook kenmerkende eigenschappen. Het is een afspiegeling van onszelf.

Wij kunnen niet alleen onze capaciteiten ontdekken, hoe we onze bestemming kunnen vervullen, maar wij kunnen ook onze beperkingen achterhalen en waar die liggen. Numerologie kan je een analyse geven van jouw karakter en kan trachten een antwoord te geven op de aloude vraag “wie ben ik” en “wat doe ik hier?”

We ontcijferen het raadsel van ons bestaan.

Wat we gaan onderzoeken is:
♥ Wie ben ik nu echt!?
♥ Wat is mijn zielsmissie en wat voor werkzaamheden horen daarbij?
♥ Wanneer ben ik het meeste in mijn element?
♥ Hoe leer ik met mijn uitdagingen en valkuilen omgaan.
♥ Omdat je behoefte hebt aan een uitgebreide karakteranalyse.
♥ Om de grote lijnen, de rode draad, in je leven te herkennen.
♥ Om te horen en te bespreken wat jouw basale (en in beweging zijnde huidige) fysieke, emotionele,
mentale en spirituele gesteldheid is.
♥ Om te horen wat je eigenlijk al wist, dat het de hoogste tijd is voor (grote) veranderingen.
♥ Om net even dat zetje te krijgen bij die ene moeilijke beslissing.
♥ Om de problemen in je leven weer als uitdagingen te kunnen zien

  • Datum : 11 oktober 2023 - 31 december 2023
  • Tijdstip: 07:00 - 22:00 (Europe/Amsterdam)
  • Lokatie: via zoom of Brinkhoekweg 2

Koop een toegangsbewijs

Numerologie Masterclasses (7 plekken over)
€ 333,00
0
0.00
0

Vergelijkbare events

Workshop
Brinkhoekweg 2A, Zwolle

Heilige Blauwe Lotus ceremonie NIEUW!!!

Workshop
Workshop
Creatief op maat Workshop
Inside Out, Brinkhoekweg Zwolle

Cleansing Healing Art Retreat